View Post

400 droppet innom

In Medvirkningby Lillian Nyborg

400 personer fylte museets lånte lokaler i gågata på lørdag da Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger inviterte haldenserne til å fortelle om Haldens historie og vise gjenstander med tilknytning til Halden. Dette må vi kunne kalle en suksess! Allerede før åpningstid strømmet folk til som ville vise sine gjenstander og fortelle sine historier, og i løpet av de fire timene arrangementet …

View Post

En utstilling blir til

In Utstillingsarbeidby Bodil Andersson

Hva skjer hos Bokhandler Andersen? Det flotte huset i gågata står tomt og stille. Det forteller om en epoke i Haldens historie som er over. Hva skjer med disse lokalene nå? Kan det gi plass til et museum for en dag? Hva med å fylle huset med mennesker som forteller om sin Haldenhistorie! Én dag hvor museet er mitt i …