BYEN MED PLANER

Byen på tangen
Da Halden fikk de første befestningene på midten av 1600-tallet omkranset høye tømmergjerder og blokkhus byen. De ble utvidet i 1658, da Halden ble grenseby mot sør. Den gang var bebyggelsen konsentrert på sydsiden av Tista, der det bodde rundt 700 mennesker. Denne bytangen avgrenses i dag av Kirkegata i nord og Blokkhusgata i sør. Da byen trengte mer plass ga kongen Osgodset på nordsiden til byen. Mellom 1845 og 1900 ble byens innbyggertall fordoblet, til 12 000 innbyggere. Byen ble mer og mer trangbodd. Den eneste nye bydelen som kom til i denne perioden var Damhaugen.

Branner som byplanlegger Etter bybrannen i 1667 ble den første byplanen laget. Gateløpene rettes slik at kanonene fra festningens bastioner kunne skyte langsetter gateløpene. Slik fikk man kontroll med byen. I 1759 brant nordsiden, og gatene ble bredere under gjenoppføringen. Etter den utslettende bybrannen i 1826 ble det utarbeidet en helhetlig plan for gjenreisningen. Det ble innført bredere gater, åpne plasser og rekker av trær som gnistfang. Bygningenes utforming ble i den moderne empirestilen.

Trang by – stor kommune
I første halvdel av 1900-tallet ble det gjort to byutvidelser, begge på nordsiden (Fridheimjordet og Os), og løkkeområdene i og rundt byen ble bebodd. Etter 2. verdenskrig vokste folketallet og bebyggelsen spredde seg ytterligere utenfor bykjernen. I 1967 ble Halden slått sammen med Berg og Idd, og en samlet plan for den nye storkommunen kom til. På grunn av byens dårlige økonomi ble gamle bygninger ikke revet. Bevaring og restaurering ble et alternativ fra 1980-tallet.

Sentrum er i stadig endring. Tista senter åpnet i 1997 og i Storsenteret året etter. Med den nye gangbrua fikk byen tilbake aksen fra nord til sør, som forsvant med den gamle bybrua i 1964. Hvor går veien videre? Nytt liv i sentrum?

Se gjenstandene fra utstillingen knyttet til den aktuelle tematikken: