Gjenstander søkes i Sverige

In En utstilling blir tilby Bodil Andersson

Avisen Dalslänningen sprer ønsket om å få vise frem publikums sine gjenstander om Halden.

Avisen Dalslänningen sprer ønsket om å få vise frem publikums sine gjenstander om Halden.

Nå får svenskene sjansen å dele sine fotoer, gjenstander og fortellinger om Halden. Avisen Dalslänningen, som gis ut i Dalsland rett over grensen, har nå publisert ønsket vårt at få vise frem historien til Halden gjennom 350 gjenstander.

Mange i Dalsland har et tett forhold til Halden. Mange har Halden som en viktig del i familiehistorien sin. Dessuten er det mange haldensere som bor i Dalsland, likevel som i nordre Bohuslän.

Museet har i de siste dager sent ut en pressemelding til aviser og andre medier på norsk og svensk side med etterlysning av materiale til utstillingen. Dessuten har historielag og hembygdsføreningar blitt tatt kontakt med for å finne ut den genuine haldenhistorien.

Hver dag kommer det dessuten besøkere til museets administrasjonslokaler på Rød herregård. Historien om Halden bygges på!