Ståsted – Mobiltelefonen som historieformidler

In En utstilling blir tilby Espen Nordenhaug

Har du noen gang gått gjennom byens gater og lurt på hvordan det så ut for 100 år siden? Eller har du kanskje stått foran en bygning og lurt på hva akkurat den bygningen opprinnelig ble brukt til? Og hvordan ser egentlig interiøret ut der inne?

Hadde det ikke vært fint om du kunne få historien formidlet i de autentiske omgivelsene, akkurat når det måtte passe deg? Det er nettopp det som er tanken bak prosjektet vi har valgt å kalle Ståsted.

Ståsted benytter din smarttelefon til å formidle tekst, foto, video og annet multimedialt innhold – innhold som er relevant der du måtte befinne deg. Ved å navigere i et kart som henter din posisjon ved hjelp av GPS, kan du til enhver tid se hvor det finnes digitalt innhold.

Vi håper med dette at vi vil kunne utvide utstillingen fra lokalene i festningen og ta den ut i byrommet. Ståsted vil bli lansert her på halden350.no 3. juni.

Under gir vi deg en smakebit på innhold du vil kunne finne mer av i løsningen. En sammenligning av fotografier av Oscarsgate i 1949 og i dag.

Oscarsgate sett fra nord ovenfor Kristian Augusts gate. Foto til venstre: Espen Nordenhaug (2014) Foto til høyre: Fra sivilarkitekt Per Henrik Scheen. (1949).