«Utfordrende, men morsomt»

In En utstilling blir tilby Bodil Andersson

Kristin Søhoel driver med å stilel sammen tekster til byutstillingen.

Kristin Søhoel driver med å stille sammen tekster til byutstillingen.

Ark med tekst ligger på pulten til Kristin Søhoel, formidler ved Halden historiske Samlinger. Vad driver du med for dagen, Kristin?

– Jeg driver med å klargjøre tekster som skal brukes i den delen av utstillingen som møter de besøkende i 1.e etasje i utstillingen i Øvre Magasin. Det er utfordrende men morsomt.

I 1.e etasje vil grunnen til Halden som by bli viset frem sammen med byens sin utvikling. Kristin har fått et grunnmateriale fra kollegene i museet som har ansvaret for å fortelle historien forskjellige temaer i utstillingen. Alle mennesker skriver på forskjellig måte og det er for å få en felles språkdrakt til tekstene som Kristin driver med jobben sin.

– Jeg har veldig respekt for det at det er andres tekstes som jeg sitter og kapper i. Utfordringen er det at få med nok av det historiske stoffet men at det blir kortfattet og lettfattelig, sier Kristin.