HVEM BRYR SEG?

Nye arenaer
Midt på 1800-tallet var det store sosiale forskjeller i Halden. Et velstående borgerskap og en fattig arbeiderklasse ga tilløp til klassekamp. I 1849 kom Marcus Thrane til Halden. Over 100 personer meldte seg inn i hans arbeiderforening den første dagen.

Det var en tid med økt folkelig engasjement, og folk dannet nye sammenslutninger. I 1845 ble det tillatt med kristne menigheter utenom statskirken. Slike dissenterbevegelser var uttrykk for folkelig kultur. Byen hadde mange lavkirkelige bevegelser gjennom blant annet metodistene, baptistmenighetene og frikirken. Alle kom i siste halvdel av 1800-tallet. Halden holder fortsatt stillingen som den fremste dissenterbyen i Norge.

«Enigheden»
I juli 1889 sto sagene på Saugbrugs stille. 300 tomtearbeidere streiket i to måneder. Det var det største streikeåret i norsk historie. I 1904 streiket stenhoggerne – den var landsomfattende og varte i syv måneder. Arbeiderbevegelsen i Halden vokste fram fra 1890-årene gjennom fagforeninger og 1. maimarkeringer. Skotøyarbeiderne i byen og stenhoggerne på Idd var pionérene. Litt senere ble bevegelsen organisert i politiske partier. Fra 1925 hadde Halden Arbeiderparti ordføreren. Makten beholdt de til vår tid.

Kooperasjonsidéen sto sterkt i Halden. Forbrukerforeningen på Solvang i Tistedalen var en av landets største. Arbeiderbevegelsen hadde også egne foreninger for kultur, kvinner, barn og avholdssaken. Har du medlemskort på Coop?

Alle får delta
Fra århundreskiftet vokste kvinnebevegelsen fram. Fredrikshalds Lærerinneforening og Fredrikshalds Kvinnesaksforening banet vei for allmenn stemmerett for kvinner. Halden & Omegn Kvinneråd ble etablert i 1903 med 11 foreninger.

Etter andre verdenskrig har folkebevegelsene i Halden handlet om enkeltsaker og natur og miljø. Sjøbodstriden i 1977-78 og sykehusstriden på 1980-tallet var saker som engasjerte. Folkebevegelser dreier seg fortsatt om engasjement, men finner nye veier. I dag er det et stort engasjement, blant annet på sosiale medier, for at alle gode krefter i byen jobber sammen.
#Halden!

Se gjenstandene fra utstillingen knyttet til den aktuelle tematikken: