View Post

BRANNBØTTER I LÆR

«P. Anker 1838» og «Matr No 355» er malt på bøttene. Det siste nummeret refererer til en tomt på Høvleriet (fra bykartet av 1870). Jeg har arvet bøttene fra min morfar som var byggmester og hadde noen oppdrag for Anker på Rød, antagelig på 1920-30-tallet. Disse brannbøttene fikk han den gang. De ble hengende på verandaen til hans hytte på …

View Post

FOTOGRAFIER FRA 17. MAI 1914

Tatt av Karla Olsen Bakke i Halden, hun eide huset i Festningsgata. Hun var svigermors søster og var hobbyfotograf, og jeg har kasseapparatet (kameraet) som bildene er tatt med, der bruksanvisningen følger med. Kvinne f. 1938

View Post

KANONKULE FRA BLÅKLOKKEVEIEN

Kula veier ca. 8 kg og er funnet under bygging av huset i Blåklokkeveien 12, som min far bygde i 1963-64. Stammer fra august 1814 da Fredriksten festning beskjøt et svensk batteri som var satt opp på Glenne. Mann f. 1943

View Post

KLASSEBILDE FRA ASAK SKOLE

Skolebilde fra Asak skole, antakelig fra 1922. Fotoet er fra da min far Henry f. 1909 var elev på Asak skole. Bildet ble funnet igjen under oppussing nylig. Mann f. 1944

View Post

SERVIETTER

Serviettene i permen er alle fra haldenbedrifter. De fleste av disse bedriftene er nå historie. Jeg har samlet serviettene over en lang periode og disse utgjør en liten nisje i min samling på 126 000 servietter – en av verdens største serviettsamlinger. Servietter, og spesielt de med reklame, er kulturhistorie! Kvinne f. 1943

View Post

ÅRSBERETNING FOR FREDRIKSHALDS OFFENTLIGE SKOLE FOR DEN HØIERE ALMENDANNELSE 1895-1896

Utgitt i Halden i 1896. Allehånde opplysninger om lærere, elever og pensum er gjengitt akkurat som i Innbydelsesskriftet. Til inspirasjon gjengir vi latinklassens greskpensum: Formlæren etter Grøteruds grammatikk, sammes lesebok, fra Xenofons Anabasis hadde man lest og repetert II og III nr. 1 og 2, og Hermansdorffs syntaks voldte muligens manges fortvilelse. Man hadde dessuten anvendt en del timer til …

View Post

BRAGETEATERETS PROGRAM 1959–1961

Brage var gymnasiesamfunnet for elever ved Halden offentlige høyere almennskole, stiftet i 1879. Samfunnets medlemmer, bragistene, produserte en håndskrevet avis, holdt foredrag og sammenkomster og spilte offentlig teaterforestilling ved juletider. På grunn av regeltolkning der teaterproduksjon ikke lenger kunne være del av norskfaget, var siste forestilling i 2008.

View Post

Aarsberetning for fredrikshalds theaters aktieselskab 1885

Jeg liker å samle gamle ting, og får dem gjennom bruktbutikker og auksjoner. Kvinne f. 1953 Den kjente problemstillingen «teaterbygningen trenger ennu ikke uvesentlige utbedringer slik at ethvert overskudd av leieinntekten i en rekke av år må formodes å ville medgå til reparasjoner» var fremme allerede 47 år etter innvielsen. Teaterbygningen var eid av et aksjeselskap fram til Haldens Minder …