View Post

Maleri av seilskuter

Maleriet er malt av Leidulf Tjugen i 2011. Motivet er malt etter et gammelt foto jeg har av seilskuter på havna. Huset som jeg bor i nå, ligger der hvor båten lå. (OBT)

View Post

Foto Klepperkroken

Foto er av Klepperkroken på Idd tatt ved utbygging av jernbanen på slutten av 1870-tallet. Fotoet forteller om hvordan gården jeg har flyttet til så ut for snart 180 år siden. Jeg synes det er interessant med et foto fra så langt tilbake i tid som viser eiendomsgrenser og grenser mellom teiger. På dette bildet ligger det en gård mellom …

View Post

Fotografi Krappeto

Fotoet er tatt av Turisten ved Krappeto sluser (overdelen). Fotoet er trolig tatt rundt 1900 og er i sin originale ramme. Til høyre i fotoet ser man hjørnet av slusemesterboligen, hvor alle som skulle ha slusing måtte betale. På dette fotoet ser vi trolig det første styrhuset på båten. Det har vært byttet tre ganger i ettertid. Fotoet har hengt …

View Post

Herbarium

Herbariet er laget av Adele Styri, født Aschehoug i 1901. Hun vokste opp på Bellevue i Dyrendalsveien. Herbariet er sannsynligvis fra da Adele gikk på folkeskolen (middelskolen) i Fredrikshald. Pressen hun brukte til blomstene har vi fortsatt på loftet! (ISA)   På loftet i huset vårt vi finner litt av hvert fra tidligere generasjoner menn og kvinnerfra den gang de …

View Post

Torvbrikett

Dette er en irsk torvbrikett levert til NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) for testing rundt 1900. Tilsvarende brikett ble levert inn fra torvfabrikken på Prestebakke (denne befinner seg i museet). Det var stor utvinning av torv for brennvirke på Idd. For å lette transporten, ble torva presset sammen til briketter. Enskinnebanen og torvpresseriet på Prestebakke er minner etter denne produksjonen. (TØ)

View Post

Lensestokk, avkapp

Den avkappede lensestokken ble funnet som søkketømmer i Femsjøen. Stokken ble brukt ved bomfløting, som delvis ble tatt i bruk fra 1840-tallet, da man innrettet et stort tømmerreservoar ved Veden. – EH

View Post

Maleri

Maleriet har motiv fra Damebadet på Sauøya og er malt av E. Bergquist 24/8-38. Barn i Halden fikk på denne tiden svømmeundervisning på Damebadet. Jeg kjøpte maleriet for 20 år siden. Maleriet er interessant for meg fordi motivet er fra Halden. – KB

View Post

Maleri

Maleri har motiv fra Halden og er malt av Leif Eriksen ca. 1942. Maleriet er kjøpt hos Galleri Marie omkring 1990. Syntes jeg måtte ha et maleri fra en av de mange Haldenmalerne. Motivet forteller også litt Tistedals-industrihistorie. Eriksen malte også prospekter. Dette er et tidlig Eriksen Maleri, 1942. – TH Leif Y. Eriksen (1919-2002), født i Skjeberg, var utdannet …

View Post

Flint

Flintsteinen er fra en knakkeplass i Store Erte, på ei øy nær Tangen. Den er funnet på forsommeren 2014. Jeg har tatt med flintsteinen fordi den forteller at Halden var tidlig befolket. – HB