View Post

KJELKE

Første eier av kjelken var Paul Hofgaard, senere disponent Gabriel Hofgaard og Eleanor Hofgaard. Kjelken ble brukt av Paul Hofgaards barn og barnebarn. Styrestangen mangler. E. H. sydde puten. I 1923 skrev P. H. et brev til reguleringskommisjonen i Halden om å la være å bygge ut Busterudkleven av hensyn til barnas «yndede» akebakke fra Båstadlund og ned til havna. …

View Post

BRANNBØTTER I LÆR

«P. Anker 1838» og «Matr No 355» er malt på bøttene. Det siste nummeret refererer til en tomt på Høvleriet (fra bykartet av 1870). Jeg har arvet bøttene fra min morfar som var byggmester og hadde noen oppdrag for Anker på Rød, antagelig på 1920-30-tallet. Disse brannbøttene fikk han den gang. De ble hengende på verandaen til hans hytte på …

View Post

FOTO AV KONG HAAKON PÅ TURISTEN

Bildet forteller at det var kongebesøk og at kong Haakon var om bord på «Turisten». Her går han i land i Tistedal. Kvinne f. 1938. I juni 1909 besøkte kong Haakon og Dronning Maud Halden. To uker senere kom kongen tilbake etter å ha seilt med «Turisten» fra Skulerud og ned vassdraget. Bryggen var pyntet med flagg og guirlander og …

View Post

POLITIFIGUR

Figuren er laget av Henry Nordgren f. 1909, som var snekker på Saugbrugs. Modellen var Olaf Knudsen, politimann i Halden og bryter med Norgesmesterskap. Familien til far var fra Sverige. Han bodde hos sin bestefar i Ed, men bestemte seg for å flytte til Halden. Han lastet alt han eide på en sykkel og la på vei til Halden for …

View Post

SIGNALLYKT FOR JERNBANE

Lykten skal i følge bestefar være fra åpningen av jernbanestrekningen mellom Halden-Kornsjø og brukt på en dressin. Mann, ukjent alder

View Post

RADIO MED BATTERIBOKS OG HØRETELEFONER

Denne illegale radioen fra krigen 1940–1945 ble innført fra England via Sverige og var i bruk på gården Mellevold i Rokke. Radioen var gjemt i hakkelslageret i underlåven, under låvebrua. Dit gikk Leif Mellevold når han ville høre nytt. Han ble fengslet fordi han hadde tatt en mann som var svartelistet av tyskerne i arbeid, og ble ført til Fredriksten. …

View Post

FONOGRAF MED VOKSRULL

Voksrullen fikk jeg av Jan Tolfsby. Jeg kjøpte fonografen på Karsten Wiigs bruktbutikk på Risum og reparerte den selv med deler fra England. Mann f. 1943 Fonografen var Edisons oppfinnelse fra 1877. Lydopptakene ble gjort på tinnfolie som ikke ga god gjengivelse. Først fra to andre oppfinnere introduserte voksruller som opptaksmedium ble kvaliteten forbedret.

View Post

BÆREPUTE I LÆR

Slike puter brukte snekkere ved bæring av materialer for å beskytte skulderen. Kvinne f. 1941 Tidligere vanlig i bruk blant plankebærerne på bordtomtene.

View Post

VEKKERUR

På tallskiva er det bilde av en ørn. Kanskje en tysk ørn? Synes denne var interessant, og kjøpte den i en bruktbutikk. Mann f. 1943 Etter alt å dømme står det det FHS på klokken for Franz Hermle und Söhne, en kjent tysk fremstiller av verk og klokker fra 1922. Både klokken og firmaet går fortsatt.