Jeg liker å samle gamle ting, og får dem gjennom bruktbutikker og auksjoner. Kvinne f. 1953

Den kjente problemstillingen «teaterbygningen trenger ennu ikke uvesentlige utbedringer slik at ethvert overskudd av leieinntekten i en rekke av år må formodes å ville medgå til reparasjoner» var fremme allerede 47 år etter innvielsen. Teaterbygningen var eid av et aksjeselskap fram til Haldens Minder formelt overtok i 1977.