Dette representerer en del av barnekulturen etter krigen, da de første forsyningene med appelsiner, bananer osv. kom i handelen. Stort sett hver appelsin var pakket inn i silkepapir. Dette ble
samleobjekter på linje med glansbilder og frimerker, og dubletter ble brukt til bytting. Det var viktig å få være med når mødrene gjorde innkjøp, slik at vi kunne plukke de appelsinene vi ikke hadde. Aller best var det å få gå alene, for da kunne innkjøpet fordeles på flere butikker. Jeg husker at kjøpmann Buckholm i Storgaten 24 tydelig ga uttrykk for at «Dette er noe ordentlig tull». Mann f. 1940