Askebegrene ble produsert ved Arnold Wiigs fabrikker i Halden. Jeg har kjøpt dem på loppemarked.

– KS

Arnold Wiigs Fabrikker ble grunnlagt i 1938 og hadde på det meste rundt 200 ansatte. Bedriften lå på Risum og var mest kjent for produksjon av keramikk og belysning. AWF ble kjøpt opp av Incentiv i 1966 og Arnold Wiig forlot da bedriften.