Slike puter brukte snekkere ved bæring av materialer for å beskytte skulderen. Kvinne f. 1941 Tidligere vanlig i bruk blant plankebærerne på bordtomtene.