Fredrikshalds Sparebank historie

Boken forteller historien til Fredrikshalds Sparebank. Boken ble etterlatt blant gjenstander som skulle kasseres da Halden skolekontor flyttet fra Kristian Augusts gate til Storgata (Rådhuset). Jeg tok da vare på boka. (EL)