BRANNBØTTER I LÆR

«P. Anker 1838» og «Matr No 355» er malt på bøttene. Det siste nummeret refererer til en tomt på Høvleriet (fra bykartet av 1870). Jeg har arvet bøttene fra min morfar som var byggmester og hadde noen oppdrag for Anker på Rød, antagelig på 1920-30-tallet. Disse brannbøttene fikk han den gang. De ble hengende på verandaen til hans hytte på hans hjemsted Munkebråten i Degernes i mange år. I 1938 ble stabburet fra Rød flyttet til Munkebråten og omgjort til hytte der. Den fikk navnet «Røa».
Kvinne f. 1947