Figuren ble laget som en suvenir til Haldens 300-årsjubileum i 1965. Jeg fikk den av en toller som ryddet nede på den gamle tollstasjonen.

– KB