DENATURERT SPRIT PÅ FLASKE

Etiketten på flasken forkynner viktig informasjon: Sprit til teknisk og vitenskapelig bruk denaturert. Med skrivemaskin er det tilføyd at blandingen består av 1,5% etylacetat og 1% dietylftalat. Spriten skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Ulovlig bruk er straffbar. Vinmonopolets produksjon.