DESINFEKSJONSLAMPE

Brukt på Solheim Tuberkulosehjem for å desinfisere blant annet rom. Trolig dreier det seg om en lampe med ultrafiolett lys som ble brukt til sterilisering, og som er kjent for å drepe bakterier ved bestråling.
Mann f. 1943

Solheim Tuberkulosehjem i Asak ble oppført 1915-16 i en tid da tuberkulose var svært utbredt. På grunn av tilbakegang i sykdommen ble hjemmet nedlagt i 1950. Den opprinnelige bygningen er revet, men Solheim sykehjem står i dag på samme sted og er et senter for eldre med demens.