Diktet «Irgens» er skrevet av August Bru som var elev ved 1. brigades underoffisersskole på Fredriksten i årene 1877-1880. Diktet omhandler en virkelig hendelse, et selvmord på Fredriksten i 1879. Forfatteren var klassekamerat av avdøde som het Rolf R. Irgens. Om Irgens står det i mannskapsprotokollen: «17/1 79. Afgaaet ved Døden (Hængt sig)». I Smaalenenes Amtstidene for 3. mars 1879 står det blant anmeldte døde i februar: «Underoffiserselev Rolf R. H. Irgens 21 år». Min søster fant det håndskrevne dokumentet da hun jobbet i Opplandsarkivet på Maihaugen. Hun la ned et arbeid med å fremskaffe kopier av mannskapsprotokollen på Fredriksten og godkjennelse fra Riksarkivet, derfor ønsker jeg at diktet blir kjent og bevart i Halden. (TH)