Boken inneholder 52 dikt, utgitt i Halden på eget forlag i 1928.
Jeg samler på bøker og tok vare på denne fordi den er skrevet av en lokal forfatter. Mann f. 1943

Diktet «I min fars båt» åpner slik:
Alt lenge jeg seilet på tidens hav
hele den barndoms rute, –
da sorgløs jeg mottok hvad kjærlighet gav,
mens bølgerne vugget derute.