Dimmisjonsattest fra Andreas Amundsen Bye, sersjant i det gevorbne musketerkorpset på Frederiksten i 1860. Han var 34 år, fra Rødenes og hadde tjenestegjort på festningen i ti år. Han var
69 1/2 tommer høy med mørkt hår og brune øyne. Signert av korpskommandøren, major Hjorth.

Jeg liker å samle gamle ting, og får dem gjennom bruktbutikker og auksjoner. Kvinne f. 1953.