Fiolinen er fra Sponvika og ble laget av en amatør-instrumentmaker, til hans sønn, ant. 1880-1890. Jeg kjenner ikke navnet på instrumentmakeren. Instrumentet ble reparert ca. 1990. Jeg har selv spilt på fiolinen. Nå henger den på veggen hjemme hos meg.

– KS