FOTO FRA FREMFØRING

Fotografi fra forestilling ved lærerskolen 1967–68. Damen som er avbildet var elev fra Moss og forteller i stykket. Hun gikk på Halden Lærerskole 1966–1968, i C-klassen med bare jenter. Bildet er tatt på Dramatisk Gruppes framføring av «Kari Trestakk» i Fredrikshalds Teater. Fotoet er funnet blant gjenstander som vaktmester ryddet opp i og som skulle kastes. Fotoet forteller om Lærerskolens historie og om starten på det som ble Høgskolen i Østfold.
Kvinne f. 1946