Foto

Foto er av Klepperkroken på Idd tatt ved utbygging av jernbanen på slutten av 1870-tallet. Fotoet forteller om hvordan gården jeg har flyttet til så ut for snart 180 år siden. Jeg synes det er interessant med et foto fra så langt tilbake i tid som viser eiendomsgrenser og grenser mellom teiger. På dette bildet ligger det en gård mellom Klepper og Klepper Nordre som ingen lenger husker har vært der. Vi har spurt mange som er født på 1930- og -40-tallet, og de har ikke hørt om den forsvunne gården. Fotoet gir også en forklaring på hvorfor det er så mye sten på jordet der gården en gang lå. Så fort kan et bruk bli glemt! (BG)