Fotoet er tatt av Turisten ved Krappeto sluser (overdelen). Fotoet er trolig tatt rundt 1900 og er i sin originale ramme. Til høyre i fotoet ser man hjørnet av slusemesterboligen, hvor alle som skulle ha slusing måtte betale. På dette fotoet ser vi trolig det første styrhuset på båten. Det har vært byttet tre ganger i ettertid. Fotoet har hengt i huset i Festningsgata som har tilhørt familien i tre generasjoner i. Jeg synes det er et fantastisk bilde, og har det hengende på veggen. At byen hadde en tid med en sånn en fantastisk båt! Halden er en fantastisk by! (EGG)