Til å lage spor til gjenger. Stemplet og innrisset «Aug. Rud Halden 1948». Har tilhørt snekkermester August Rud som holdt til i Storgt., der Bokhandler Andersen lå i nyere tid. Rud var møbelsnekker og drev verkstedet etter sin far. De var også kjent for sløydbenker og verktøy som ble levert til skoler over hele landet.