Grøtfat fra Bronsealderen, funnet i Ertevann ved svært lav vannstand i forbindelse med bygging av ny vannledning til Halden, ca. 1960–65. Funnet av en 14-åring.
Mann f. 1926