Ildstålet er trolig fra 1700- eller første halvdel av 1800-tallet. Flint og stål var i alminnelig bruk fram til det ble avløst av fyrstikker på midten av 1800-tallet. Jeg vet ikke så mye om ildstålet. Jeg kjøpte det på auksjon på 1970-tallet.
Jeg liker gamle ting.
Mann f. 1926