Heftet er utgitt i Halden 1886 og trykket hos Smaalenenes Amts Bogtrykkeri. Søker du opplysninger om skolens administrasjon, lærere, elever, klasser, fagfordeling, pensa, budsjett, avgangsoppgaver og ikke minst karakterer, finner du det her.