INNRAMMET HELSEFORSKRIFT FOR FRISØRSALONGER, TO FOTOS FRA FRISØRLAUGET

Gjenstander fra mors frisørsalong som lå rett overfor Tranberg Restaurant. Helseforskriften fra 1935 for barberstuer (herrefrisørsalonger) og damefrisørsalonger er vedtatt i bystyret 1935 og stadfestet ved kongelig resolusjon året etter. Paragraf 2 klargjør at ethvert lokale (rom) som tillates tatt i bruk til dame- eller herrefrisørsalong, bør ha en gulvflate av minst 16 kvm. Paragraf 8 fastslår blant annet: «Hvis ikke vedkommende kunde medbringer egen barberkost kan sådan bare anvendes til oppskumming av såpen, og innsåping må i så fall foregå med hånden.» Bildene er fra Halden Frisørlaug. Bildet øverst er fra 1952, og der er min farmor Carla nr. 3 fra venstre, øverst. Fotograf Johs. Olsen, Kullveien. På det andre bildet fra 1948 er det kjente frisører i byen: Hjørdis Østgård (Madsen), Aslaug Gløckner, Bremer Moe, Hjørdis Iversen, Olivia Johannesen og Egil (?) Hoberg. Fotograf Lind.
Kvinne f. 1941

INNRAMMET HELSEFORSKRIFT FOR FRISØRSALONGER, TO FOTOS FRA FRISØRLAUGET

INNRAMMET HELSEFORSKRIFT FOR FRISØRSALONGER, TO FOTOS FRA FRISØRLAUGET