KAFFEKJELE FRA FURJO ALUMINIUMVAREFABRIKK

Eloksert, rød emalje. Fabrikken Halden Aluminium var drevet av to brødre, og den ene broren startet for seg selv med Furjo i Tistedalen. Fabrikken drev ikke i så mange år. Jeg liker å samle på
gamle ting, spesielt de fra Halden. Denne forteller om en haldenbedrift som ikke eksisterer lenger, og om hvordan den ble til.
Mann, ukjent alder