KJELKE

Første eier av kjelken var Paul Hofgaard, senere disponent Gabriel Hofgaard og Eleanor Hofgaard. Kjelken ble brukt av Paul Hofgaards barn og barnebarn. Styrestangen mangler. E. H. sydde puten. I 1923 skrev P. H. et brev til reguleringskommisjonen i Halden om å la være å bygge ut Busterudkleven av hensyn til barnas «yndede» akebakke fra Båstadlund og ned til havna. Kjelken forteller om hvordan barn og ungdom på 1920-tallet akte fritt ned bakkene i byen, hvor det den gang var lite trafikk. Jeg er veldig interessert i husets og tidligere eieres historie.
Kvinne f. 1940