Første eier av kjelken var Paul Hofgaard, senere disponent Gabriel Hofgaard og Eleanor Hofgaard.

Kjelken ble brukt av Paul Hofgaards barn og senere barnebarn. Styrestangen mangler. Eleanor H. har sydd puten. Det foreligger et brev fra P. Hofgaard til reguleringskommisjonen i 1923, Halden, om å la være å bygge ut Busterudkleven av hensyn til barnas «yndede» akebakke fra Båstadlund og ned til havna. Jeg har kopi av brevet. Kjelken forteller om hvordan barn og ungdom på 20-tallet kunne ake fritt ned bakkene i byen hvor det den gang var lite trafikk. Jeg er veldig interessert i husets og tidligere eieres historie og har laget en bok om dette til familien. Jeg har også et loftsmuseum hvor bl.a. fiskekjelken står. (SW)