På klokken står det «Fredriksten Festning 300 år – i skuddet!» Den ble i sin tid laget som en souvenir, trolig til festningsjubileet i 1961, muligens til byjubileet i 1965.
Mann f. 1943