Brevpresse i granitt formet som en gatesten. Etter Peter Thorvik og brukt på hans kontor på Stortinget, og angivelig gitt som gave til ham etter arbeidet i Stenindustriens krisekomité. Thorvik var blant annet maskinist på stenhoggeri, ordfører i Idd og stortingsrepresentant som landrepresentant for Ap i Østfold 1930–1940.
Odelstingspresident 1930–1940.