Krystallaparat

Krystallapparatet tilhørte min bestefar. Han bodde på Kokkhaugen i Tistedalen. Bestefar var tidlig ute med å skaffe seg krystallapparat, som var forgjengeren til radioen. Apparatet betyr mye for meg fordi det har tilhørt familien så lenge. (RG)