MALTE PORTRETTER

Portretter av Marie Cathrine Sophie Amalie Hansen f. de Stricker (1818-1894) og mannen Carl Wilhelm Hansen (1813-1862). Ett av bildene er signert. Malt av den svenske kunstneren Carl Peter Lehmann, som malte på flere steder i Norge i første halvdel av 1800-tallet – i alt sto han bak 6000 portretter. Vinteren 1844–1845 var han i Halden, og sannsynligvis ble ekteparet Hansen malt da. Antakelig malte Lehmann samtidig Carl Wilhelms foreldre. Bildene var nedarvet hos deres etterkommere og alle er gitt til museet av tipp-tippoldebarna i nyere tid.

MALTE PORTRETTER

MALTE PORTRETTER