Dette er mitt første kamera fra 1945, en Agfa box. Jeg gikk ennå på folkeskolen. Og så kom fotograf til å bli mitt yrke, etter utdannelse i Tyskland og Sverige var jeg blant annet ansatt i Agfa og hadde eget atelier i Halden. Fotografiet (kun i utstillingen) som viser skole-eka som fraktet skolebarn og fastboende mellom Langbrygga og Sauøa er tatt med dette kameraet. 10 øre for overfarten, 5 øre for skolebarn som skulle til Lusebukta for å bade.
Mann, ukjent alder