Etter Solveig Clasen som var datter av urmaker Paul Johannesen. Hennes noter ble gitt til meg sammen med et piano fra Helge Christiansen. Det ble sagt at dette pianoet var likt Oscar Borgs. Notene er pianonoter fra mellomkrigstiden, og inneholder mer enn de lover, blant annet en marsj av Oscar Borgs.
Kvinne f. 1941