ØSEKAR

Øsekaret er til å øse trelastprammene som gikk på Tista mellom høvleriet og havna. Har tilhørt Saugbrugsforeningen. Slike ble brukt frem til første verdenskrig.
Mann f. 1943