Protokollen er en timebok fra Veden Tømmeropplag.

– VL