REPSLAGERBLOKK

Denne ble i sin tid brukt på Mellevold gård i Rokke, trolig til å lage tau. Den sto oppbevart på stabburet på gården i mange år og i 2011 ga vi den til museet for at den skulle bli tatt vare på for ettertiden der. Blokken har mest sannsynlig blitt laget på gården, og viser hvordan man laget både redskap og utstyr man trengte selv.
Mann f. 1947