RULLEGARDIN EMILIE AAS CIGARER TOBAKKER OG KORTEVARER

Rullegardinen fant jeg på loftet i Iddeveien 21. Den lå igjen der etter malermester Nilsen. Siden ga jeg den til museet for at den skulle bli tatt vare på.
Mann f. 1944

Emilie Aas ble enke i tidlig alder og startet opp sin egen forretning i Halden 12. mai 1883. Hennes forretning ble en av de største og mest velrenomerte i tobakk- og parfymebransjen. Forretningen
drev hun til hun døde i 1926. Den lå i Nils Ankersgate/Storgata. Emilie var tydeligvis en selvstendig kvinne. Hun var med i styret for Halden kvinnesaksforening i 1913–1917.