SAMLING MED KJELKER

Dukkekjelke og barnekjelke brukt i Halden på 1940- og 1950-tallet.
Kvinne f. 1914.