Serviettene i permen er alle fra haldenbedrifter. De fleste av disse bedriftene er nå historie. Jeg har samlet serviettene over en lang periode og disse utgjør en liten nisje i min samling på 126 000 servietter – en av verdens største serviettsamlinger. Servietter, og spesielt de med reklame, er kulturhistorie!
Kvinne f. 1943