SKRIN I SANDSTEN

Skrinet kjøpte jeg på auksjon i Idd kirke rundt 1950, etter en skolelærer som var svært god i treskjæring. Skrinet er laget i sandsten og har relieffer på alle sidene. Jeg lurer svært på hvor
gammelt det er og hva det har vært brukt til, og vil gjerne ha innspill. En museumsmann daterte i sin tid skrinet til siste del av 1800-tallet. Han mente det kunne være laget av en treskjærer eller amatør som her har forsøkt å arbeide i sten.
Mann f. 1926