Jeg har arvet det etter oldemor Laila Johanne Fredriksen. Skrinet er muligens russisk, men oldemor fikk det for ca. 50 år siden. Hun bodde i Harstad. Min bestemor kjøpte det til oldemor. Da oldemor flyttet på aldershjem fikk jeg det. Det betyr mye for meg fordi jeg fikk det av oldemor. Smykkeskrinet har «bodd» i Halden i ca. ett år. Smykkeskrinet er innflytter til Halden, som mange andre.
Jente f. 2006