Souvenir av tømmerfløter, solgt på standen til Haldenvassdragets Fløtningsforening ved byens 300-årsjubileum i 1965. En tilsvarende legemsstor figur sto på utstillingen. Andreas Solberg designet og planla den. Dreiet av en håndverker i Halden. «Olaves i Pina» er et navn vi fant ut. Pina er et sted i Tistafossen og navnet på en av de gamle sagbrukene. Et minne fra fløtningen som har pågått i hundrevis av år, og som forteller hvor viktige fløterne var for bakgrunnen til sagbruksvirksomheten og dermed for byen.
Mann f. 1927