Spillkort

Spillekortet er funnet i stubbloftsfyll (sagflis) over kjøkkenet under restaurering av huset mitt i Oskleva. Huset er bygget i 1853. Kortet kan være fra 1850-årene, kanskje norskprodusert. Dette er i så fall et tidlig spillkort i produksjonshistorien i Norge. (JRA)