Flasken er fra Solheim Tuberkulosehjem i Halden. Flasken ble brukt til å spytte i for tuberkulosepasienter ved Solheim. Jeg synes dette er en spesiell gjenstand.

– RG

Solheim Tuberkulosehjem i Asak ble oppført 1915-16 i en tid da tuberkulose var svært utbredt. På grunn av tilbakegang i sykdommen ble hjemmet nedlagt i 1950. Den opprinnelige bygningen er revet, men Solheim sykehjem står i dag på samme sted og er et senter for eldre med demens.